Online-Informationsveranstaltung für Geflüchtete Menschen mit Behinderung aus der Ukraine und ihren Angehörigen: „Anerkennung einer Behinderung in Deutschland“

*** [Русская версия ниже] & [Deutsche Version weiter unten] ***

 

[Українська версія]

Онлайн-інформаційний захід для біженців з інвалідністю з України та їхніх родичів: “Визнання інвалідності в Німеччині”.

Коли? Вівторок, 18 квітня 2023 10:00-12:00

Де?  Онлайн через Zoom та/або телефонний зв’язок

18 квітня ми продовжуємо серію інформаційних онлайн-заходів для людей з інвалідністю з України та їхніх родичів заходом на тему “Визнання інвалідності в Німеччині”.

Захід покликаний надати біженцям з інвалідністю з України можливість ознайомитися з системою визначення ступеня інвалідності та подачі заяви на державне визнання. Крім того, під час заходу будуть надані практичні поради щодо того, як і де біженці можуть знайти консультаційні центри, які можуть підтримати їх у поданні заяви.

Захід буде забезпечено перекладачами українською та російською мовами, а також українськими перекладачами жестової мови та письмовим перекладом. Для реєстрації, заповніить, будь ласка, наступну форму.

 

[Русская версия]

Информационное онлайн мероприятие для беженцев с инвалидностью из Украины и их родственников: “Признание инвалидности в Германии”.

Когда? Вторник, 18 апреля 2023 года 10:00-12:00

Где? Онлайн через Zoom и/или телефонную связь

18 апреля мы продолжаем серию информационных онлайн-мероприятий для людей с инвалидностью из Украины и их родственников мероприятием на тему “Признание инвалидности в Германии”.

Мероприятие призвано предоставить беженцам с инвалидностью из Украины возможность ознакомиться с системой определения степени инвалидности и подачи заявления на государственное признание. Кроме того, во время мероприятия будут даны практические советы относительно того, как и где беженцы могут найти консультационные центры, которые могут поддержать их в подаче заявления.

Мероприятие будет обеспечено переводчиками на украинский и русский языки, а также украинскими переводчиками жестового языка и письменным переводом. Для регистрации, заполните, пожалуйста, следующую форму.

 

[Deutsche Version]

Online-Informationsveranstaltung für Geflüchtete Menschen mit Behinderung aus der Ukraine und ihren Angehörigen: „Anerkennung einer Behinderung in Deutschland“

Wann? Dienstag, 18. April 2023 10:00-12:00 Uhr

Wo? Online via Zoom und oder Telefoneinwahl

Mit einer Veranstaltung zum Thema „Anerkennung einer Behinderung in Deutschland“ setzen wir am 18. April unsere Reihe von Online-Informationsveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine und ihren Angehörigen fort.

Die Veranstaltung soll geflüchteten Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine die Möglichkeit geben, sich mit dem System der Feststellung des Grades der Behinderung und der Beantragung der staatlichen Anerkennung vertraut zu machen. Darüber hinaus soll die Veranstaltung praktische Hinweise geben, wie und wo geflüchtete Menschen Beratungsstellen finden, die bei der Beantragung unterstützen.

Die Veranstaltung wird von Dolmetscher*innen auf Ukrainisch und Russisch sowie durch ukrainische Gebärdensprachdolmetscher*innen und in Schriftdolmetschung übersetzt.

 

Anmeldung zur Veranstaltung